Postupci u gradnji objekta

Ukoliko se planira izgradnja građevine, rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja, promjena namjene postojećih objekata, prvi korak je da zainteresovano lice – investitor podnese zahtjev Službi za prostorno uređenje za izdavanjem sljedećih upravnih akata:  

  1. lokacijske informacije, odnosno urbanističke saglasnosti,
  2. odobrenja za građenje,
  3. odobrenja za upotrebu građevine.

Više detalja možete pogledati ovdje.