Na osnovu Zakona o vodama Zeničko-dobojskog kantona članom  96. stav 2. definisana je podjela nadležnosti izdavanja vodnih akata između Kantonalnog ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i općinskih/gradskih Službi.

Služba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice grada Zenice izdaje vodne akte iz članu 65. Zakona o vodama Zeničko-dobojskog kantona i to:

  1. prethodna vodna saglasnost
  2. vodna saglasnost
  3. vodna dozvola

Služba izdaje vodne akte za:

  1. zahvatanje vode u količini do 5 litara u sekundi;
  2. ispuštanje otpadnih voda za naselja koja imaju do 2.000 stanovnika;
  3. izgradnju objekata za zaštitu od poplava na površinskim vodama II kategorije izuzev sljedećih vodotoka: Lašva, Babina rijeka, Kočeva, Bistrička rijeka.

Zahtjev za izdavanje vodnog akta podnosi se direktno na adresu Grad Zenica – Služba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice, Trg BiH br.6.