Vijeće Grada Zenica saziv 2020. - 2024.

 

ZENIČKA INICIJATIVA – KASUMOVIĆ FUAD (14)

PAŠALIĆ DENAN

ZUBAN ADNAN

HUSETIĆ MIRZA

ARNAUT HALIL

HUSEINOVIĆ SEMIR

DIZDAREVIĆ SABIRA

HALAĆ AIDA

HRUSTIĆ SEFEDIN

ŠUT ADNAN

SKOPLJAK MIRZET

ALDOBAŠIĆ SANJIN

MENZILOVIĆ VERNES

ALISPAHIĆ KENAN

HASANSPAHIĆ ELMEDINA

 

SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE (8)

BABIĆ EMINA

TUFEKČIĆ EMINA

EJUBOVIĆ MALIK

HODŽIĆ FARUK

PURIĆ ELVIR

PATKOVIĆ ŠERIF

ŠKALJO NAMIR

DIZDAREVIĆ ZELDA

 

SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA  PARTIJA BIH (3)

ŠIŠIĆ AMEL

MEHIĆ NERMIN

ALIJAGIĆ ELVIS

 

A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI (2)

DUVNJAK ELMIR

BRKIĆ SAFET

 

NEZAVISNI BLOK (1)

TUKA EKREM

 

SAMOSTALNI VIJEĆNIK (1)

SJEROTANOVIĆ EDISEJ

 

NAROD I PRAVDA (1)

ALIĆ MAHDI

 

NEZAVISNI KANDIDAT-NACIONALNA MANJINA (1)

ŠUVALIĆ OSMAN