Vijeće Grada Zenica saziv 2020. - 2024.

 

ZENIČKA INICIJATIVA – KASUMOVIĆ FUAD (14)

UZUNOVIĆ KENAN

PAŠALIĆ DENAN

HUSETIĆ MIRZA

ARNAUT HALIL

HUSEINOVIĆ SEMIR

KAPKOVIĆ ALEN

HALAĆ AIDA

ŠABANOVIĆ ELMIN

ŠUT ADNAN

SKOPLJAK MIRZET

ALDOBAŠIĆ SANJIN

MENZILOVIĆ VERNES

ALISPAHIĆ KENAN

MEHINAGIĆ OSMAN

 

SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE (8)

ŠIŠIĆ IBRAHIM

TUFEKČIĆ EMINA

EJUBOVIĆ MALIK

HODŽIĆ FARUK

PURIĆ ELVIR

PATKOVIĆ ŠERIF

ŠKALJO NAMIR

DIZDAREVIĆ ZELDA

 

SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA  PARTIJA BIH (3)

BABAJIĆ ALMIR

MEHIĆ NERMIN

ALIJAGIĆ ELVIS

 

A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI (2)

ELMIR DUVNJAK

ČATIĆ ALBIN

 

NEZAVISNI BLOK (1)

TUKA EKREM

 

SAMOSTALNI VIJEĆNIK (1)

SJEROTANOVIĆ EDISEJ

 

NAROD I PRAVDA (1)

ALIĆ MAHDI

 

NEZAVISNI KANDIDAT-NACIONALNA MANJINA (1)

ŠUVALIĆ OSMAN