Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Pitanje
Vijećnik: Emina Tufekčić (SDA)   33. Sjednica, 18.02.2019
Vijećničko pitanje koje sam postavila na sjednici 20.12.2018. godine i koje nije evidentirano u zapisniku je sljedeće: Služba za boračko - invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti. Molim za informaciju vezanu za Zaključke o preraspodjeli sredstava broj: 02-14-2902/18 i 02-14-3221/18; od 26. i 30.10. 2018. godine, preciznije, na uređenje i izgradnju kojih sportskih igrališta i dječijih zelenih površina su utrošena sredstva. Hvala
Odgovor:
Stručna služba Gradskog vijeća je predmetno pitanje uputila Službi za boračko - invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti, dosad nije bilo odgovora.