Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Inicijativa
Vijećnik: Jasmin Hodžić (SBB)   33. Sjednica, 18.02.2019
Podnosim vijećničku inicijativu za donošenje odluke o jednokratnoj isplati novčane naknade za svako novorođeno dijete s područja Grada Zenice. Obrazloženje: Poštovani, u cilju što hitnijeg započinjanja provođenja intenzivnih mjera populacione politike i intenzivne kampanje protiv "bijele kuge", pokrećem inicijativu za donošenje odluke o jednokratoj isplati novčene naknade za svako novorođeno dijete s područja Grada Zenice. Prirodni priraštaj se na području Grada Zenice, ali i na području cijele BiH, posljednjih godina nalazi u silaznoj putanji. U našem gradu godišnje se u prosjeku rodi samo 1100 beba. Mnoge opštine u našoj zemlji već odavno imaju usvojene odluke koje za cilj imaju poboljšanje nataliteta, ali i zadržavanje mladih u našoj zemlji. Kao primjer možemo navesti: Općinu Stari Grad Sarajevo, Grad Livno, Općinu Ljubuški, Općinu Tomislavgrad, Općinu Centar Sarajevo. S obzirom na činjenivu da je Budžet Grada Zenice za 2019. godinu (60.672.190,00 KM) jedan od najvećih u istoriji Grada Zenica, te da je Gradsko vijeće nedavno usvojilo novu odluku o komunalnim taksama koja predviđa i dalje povećanje Budžeta Grada, smatram da će ova odluka biti lako provodljiva i da ćemo ovu inicijativu svi zajedno jednoglasno podržati.
Odgovor:
Stručna služba Gradskog vijeća je predmetnu inicijativu uputila Služba za boračko - invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti, dosad nije bilo odgovora.