Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Inicijativa
Vijećnik: Vahid Spahić (SAMOSTALNI VIJEĆNIK)   40.sjednica, 27.08.2019
Inicijativu podnosim na zahtjev mještana sela Vukovići,podružnica MZ Donje Babino, radi realizacije projektne dokumenatacije uvođenje javne rasvjete. Obrazloženje: -Selo Vukovići ima oko 50 stanovnika, i nažalost jedno je od rijetkih sela bez javne rasvjete, i iz tog razloga mještani ovog sela prije devet godina (9) su od svojih sredstava platili izradu projektne dokumentacije za javnu rasvjetu. -29.06.2009 godine uradili su glavni projekt. -10.03.2009.godine dobili su Rješenje o urbanističkoj suglasnosti. -10.12.2009. godine dobili su Rješenje za građenje. Pored svega navedenog,nažalost mještani ovog naselja niti danas nemaju javnu rasvjetu. Već ranije sam podnosio Inicijativu da se ovaj problem riješi, tačnije na našoj 30 sjednici, i tom prilikom sam dobio odgovor od g. Gradonačelnika da će sva naselja do kraja ove godine imati javnu rasvjetu. Pošto nije došlo do realizacije njihovog projekta, mještani traže od Resorne službe da se što hitnije pristupi realizaciji ovog projekta, kako bi i Vukovići dobili javnu rasvjetu. Zahtjevamo pisano obrazloženje od nadležnih sa valjanim argumentima.
Odgovor:
Stručna Služba Gradskog vijeća je predmetnu inicijativu uputila Gradonačelniku putem Službe kabineta Gradonačelnika i Službi za ekologiju,komunalne i inspekcijske poslove. Odgovor Službe za ekologiju,komunalne i inspekcijske poslove: Mjesna zajednica "Donje Babino" uvrštena je Projektom " Modrenizacija i proširenje javne rasvjete na području grada LED rasvjetom" u sklopu kojeg je planirano proširenje sistema javne rasvjete sa 103 nova stuba i 138 novih svjetiljki za naselja Vukovići,Kula,Kasapovići,Hajkovići i Poca. S obzirom da prethodna dva puta nakon objave tendera projekta "Modernizacija i proširenje javne rasvjete na području grada LED rasvjetom" nismo imali validne ponude, u toku su pripreme za ponovnu objavu tendera predmetnog Projekta.